Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

       

VŠE O NÁKUPU » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Šikovné proutí

Mgr. Marek Nejedlý

Dolní Kramolín 25

348 13 Chodová Planá

e-mail obchod@sikovneprouti.cz

tel. +420723797890

IČ 87317915

DIČ CZ7212205979
(plátce DPH)

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese www.sikovneprouti.cz

 

1) Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky /dále jen obchodní podmínky/ upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím Šikovné proutí -  Mgr. Marek Nejedlý, IČ 87317915, DIČ CZ7212205979, se sídlem Dolní Kramolín 25, 348 13 Chodová Planá, registrovaným ŽO MÚ Tachov pod č.j.: 3540/2010-ŽO /dále jen prodávající/ a jinou fyzickou osobou či jinou právnickou osobou  /dále jen kupující/ prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.sikovneprouti.cz.

Dále obchodní podmínky upravují práva  a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese  www.sikovneprouti.cz.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek lze sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ustanovení ujednaná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Pro konkrétní kupní smlouvu platí obchodní podmínky  platné v době, kdy byla učiněna objednávka.2) Uživatelský účet


Pro objednávky s registrací i bez registrace platí, že kupující je povinen uvádět správně a pravdivě údaje o své osobě.

 

Prodávající při uzavírání kupní smlouvy vychází z toho, že údaje zadané kupujícím jsou správné a úplné.


Objednávky s registrací

Každý kupující se může  na webové stránce prodávajícího zaregistrovat. Ze svého uživatelského rozhraní může potom činit objednávky.

Přístup k uživatelskému rozhraní je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen o tomto heslu zachovávat mlčenlivost. Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti.

Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit uživatelský účet, zejména když kupující porušuje své povinnosti.

Objednávky bez registrace

Kupující může činit objednávky i bez registrace.3) Objednání zboží

Kupující objednává zboží vložením do nákupního košíku a následným odesláním objednávky prodávajícímu. Odeslaná objednávka je pro kupujícího závazná a může být měněna jen dohodu obou smluvních stran.

Po obdržení objednávky prodávající její obdržení potvrdí kupujícímu.

K uzavření kupní smlouvy dochází odesláním objednávky kupujícím.


Prodávající se zavazuje objednané zboží dodat. Toto se nevztahuje na případy, kdy dojde k vyprodání zboží.


Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu na objednané zboží.4) Cena zbožíProdávající je plátcem DPH. Ceny zobrazené v e-shopu jsou včetně DPH.
5) Doprava a platba za zboží

Prodávající umožňuje následující druhy dopravy (přičemž nezáleží na hmotnosti, rozměrech ani hodnotě balíku):

pro Českou republiku:

a)    zaslání prostřednictvím přepravce GLS (doručován následující pracovní den od podání):

- na dobírku – za tuto službu je účtován poplatek 156,-Kč,
nebo

- zboží je uhrazeno předem na účet č. 239978895/0300 – za tuto službu je účtován poplatek ve výši 117,-Kč.

 

b)    osobní převzetí. Za tuto službu není účtován žádný poplatek. Zboží je nutné vyzvednout na adrese Dolní Kramolín 25, 348 13 Chodová Planá. Termín osobního převzetí bude předem dohodnut telefonicky či e-mailem. Zboží bude uhrazeno při převzetí.

pro Slovenskou republiku:

c) zaslání prostřednictvím přepravce GLS – pouze po předchozí domluvě

- zboží je uhrazeno předem na účet č. 1976751011/3030, IBAN CZ03 3030 0000 0019 7675 1011 (SEPA platba) - za tuto službu je poplatek stanoven individuálně (po dohodě) dle velikosti a hmotnosti objednaného zboží.


Balné je ve všech případech zdarma. Zboží je dle baleno do papírových krabic. Z ekologických důvodů prodávající používá k balení zboží i již použité papírové krabice.

 

6) Odeslání zboží

Při objednání zboží na dobírku je zboží  prodávajícím odesláno do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě, že není odeslání zboží ve stanovené lhůtě možné, prodávající kontaktuje telefonicky či e-mailem kupujícího a sdělí mu termín odeslání zboží.


V případě úhrady zboží předem je zboží zabaleno po obdržení objednávky a odesláno nejpozději následující pracovní den po připsání peněžní částky na účet prodávajícího.

O předání zboží dopravci je kupující informován a  pohyb zboží může sledovat na webových stránkách dopravce. Dopravce zboží doručuje zpravidla následující pracovní den od jeho převzetí.

Při osobním odběru je zboží připraveno k odběru do 3 pracovních dnů po objednání. O připravení zboží k odběru prodávající kupujícího informuje a dohodne s ním termín převzetí.7) Kupní smlouva

Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím. Zboží je až do jeho úplné úhrady majetkem prodávajícího.

 

8) Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující může do 14 dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy musí být do 14 dnů od převzetí zboží prokazatelně doručeno prodávajícímu a to buď písemně na adresu Mgr. Marek Nejedlý, Dolní Kramolín čp. 25, 348 13 Chodová Planá či e-mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@sikovneprouti.cz. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici zde. Kupující je povinen do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět prodávajícímu. Náklady spojené se zasláním zpět hradí kupující. Zboží nelze prodávajícímu zaslat na dobírku. Takto zaslané zboží nebude přijato.

Zasílané zboží musí být nepoužité, nepoškozené a kompletní.

Prodávající ihned po doručení zpět zaslaného zboží  přezkoumá, zda zaslané zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. O výsledku přezkoumání informuje kupujícího. V případě, že je zboží nepoškozené,  nepoužité či nespotřebované, prodávající ve lhůtě 14 dnů od doručení vráceného zboží  zašle kupujícímu jím uhrazenou částku za zboží včetně nákladů za dopravu.

V případě zboží poškozeného, opotřebeného či nekompletního vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu vzniklé škody je oprávněn prodávající jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Výše uvedená ustanovení vztahující se k odstoupení od smlouvy se nevztahují na případy, kdy kupující odebere zboží k dalším podnikatelským účelům. V těchto případech se odstoupení od smlouvy řídí obecně závaznými právními předpisy upravujícími vztahy mezi podnikatelskými subjekty.

9) Převzetí zboží od dopravce

Při převzetí zboží od dopravce se kupující řídí obchodními podmínkami dopravce.

V případě zjištění poškození balíku je nutné ihned informovat doručovatele a postupovat dle jeho pokynů.

V případě zjištění poškození zboží či jeho neúplnosti až po rozbalení, je nutné ihned telefonicky kontaktovat prodávajícího a řídit se jeho pokyny. Vzhledem k tomu, že lhůta pro uplatnění reklamace u dopravce je pouze 3 dny od převzetí, je kupující povinen zaslané zboží překontrolovat v den převzetí.

10) Nevyzvednutí/nepřevzetí zboží

V případě, že kupující nepřevezme (případně nevyzvedne) zaslané zboží bez udání závažných důvodů, budou od něj vymáhány vynaložené náklady spojené se zasláním a zpět vrácením zboží.11) Odpovědnost za vady

Vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti odpovědnosti za vady se řídí obecně závaznými právními předpisy.


Prodejce odpovídá za vady, které měla věc při převzetí kupujícím. Lhůta pro uplatnění vady je 24 měsíců od převzetí věci kupujícím. V tomto případě má kupující právo na výměnu zboží či jeho opravu. O tom, zda bude věc vyměněna či vada odstraněna rozhoduje charakter vady. V případě, že věc nelze vyměnit či vadu odstranit, má kupující nárok na vrácení peněz či slevu.


Při výměně zboží nezačíná běžet nová záruční lhůta 24 měsíců, ale pokračuje v běhu původní záruční lhůta.


V případě, že se u věci objeví taková vada, která by měla za následek podstatné porušení smlouvy, může kupující od smlouvy odstoupit.


Reklamaci lze uplatnit na adrese Mgr. Marek Nejedlý, Dolní Kramolín 25, 348 13 Chodová Planá.

Reklamované zboží nelze zaslat na dobírku.  Takto zaslané zboží nebude prodávajícím přijato.


Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím.


Výše uvedená ustanovení vztahující se k odpovědnosti za vady se nevztahují na případy, kdy kupující odebere zboží k dalším podnikatelským účelům. V těchto případech se odstoupení od smlouvy řídí obecně závaznými právními předpisy upravujícími vztahy mezi podnikatelskými  subjekty.12) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

 

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .13) Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
  • IČ, případně DIČ

Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

Více informací najdete na https://141022798.eshop-rychle.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost.

 

V Dolním Kramolíně dne 3. června 2022.TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM PRÁVEM. JEJICH KOPÍROVÁNÍ ČI KOPÍROVÁNÍ JEJICH ČÁSTÍ S CÍLEM POUŽÍT JE K DALŠÍM PODNIKATELSKÝM ÚČELŮM JE MOŽNÉ JEN S PÍSEMNÝM SOUHLASEM PRODÁVAJÍCÍHO. V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K PORUŠENÍ  AUTORSKÉHO PRÁVA, BUDE SE PRODÁVAJÍCÍ DOMÁHAT NÁHRADY ŠKODY.